Varför fasadtvätt?

Pga att vi har ett varmare och fuktigare klimat i Sverige så har också påväxten av alger och mögel ökat. Genom att göra en fasadtvätt så bekämpar du de skadliga ämnena och förlänger tiden för underhåll och förhöjer värdet vid försäljning.

Klottersanering

Fasadtvätt

Taktvätt

Takmåleri

Klotterskydd